Kỹ sư cơ điện tử - Mechatronics Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập trung bình năm Thu nhập trung bình hàng giờ Tổng số lao động
$99,250 $47.72* 123,390

Nghiên cứu, thiết kế, phát triển hoặc thử nghiệm tự động hóa, hệ thống thông minh, thiết bị thông minh hoặc điều khiển hệ thống công nghiệp.

 • Duy trì hồ sơ dự án kỹ thuật.
 • Phân tích các quy trình phát triển hoặc sản xuất hiện có và đề xuất cải tiến.
 • Thực hiện hoặc thử nghiệm các giải pháp thiết kế.
 • Xác định và lựa chọn vật liệu phù hợp cho các thiết kế hệ thống cơ điện tử.
 • Nâng cấp thiết kế của các thiết bị hiện có bằng cách thêm các yếu tố cơ điện tử.
 • Thiết kế hệ thống kỹ thuật để tự động hóa các nhiệm vụ công nghiệp.
 • Nghiên cứu, lựa chọn hoặc áp dụng các cảm biến, công nghệ truyền thông hoặc thiết bị điều khiển để điều khiển chuyển động, cảm biến vị trí, cảm biến áp suất hoặc giao tiếp điện tử.
 • Thiết kế thiết bị chính xác tiên tiến cho các ứng dụng chính xác hoặc được kiểm soát.
 • Tiến hành nghiên cứu để xác định tính khả thi, chi phí hoặc lợi ích hiệu suất của thiết bị cơ điện tử mới.
 • Tạo tài liệu thiết kế cơ khí cho các bộ phận, lắp ráp hoặc thành phẩm.
 • Tạo các mô hình cơ học và phân tích dung sai để mô phỏng các khái niệm thiết kế cơ điện tử.
 • Áp dụng các giải pháp cơ điện tử hoặc tự động để chuyển vật liệu, linh kiện hoặc hàng hóa thành phẩm.
 • Xuất bản báo cáo kỹ thuật tài liệu chi tiết thiết kế hoặc kết quả kiểm tra trình độ.
 • Giám sát công việc của nhà thầu theo yêu cầu của dự án.
 • Cung cấp tư vấn hoặc đào tạo về các chủ đề như cơ điện tử hoặc điều khiển tự động.
 • Thiết kế, phát triển hoặc thực hiện các mạch điều khiển hoặc thuật toán cho các thiết bị hoặc hệ thống cơ điện hoặc khí nén.
 • Thiết kế hệ thống điều khiển điện tử tiên tiến cho các hệ thống cơ khí.
 • Thiết kế các linh kiện cơ điện tử cho các sản phẩm điều khiển bằng máy tính, như máy ảnh, máy quay video, ô tô hoặc máy bay.
 • Tạo các chương trình thiết kế phần mềm nhúng.
 • Phát triển các quy trình điện tử, cơ khí hoặc máy tính để thực hiện các nhiệm vụ trong các tình huống nguy hiểm, như thám hiểm dưới nước hoặc khai thác ngoài trái đất.

Những hoạt động công việc nào là quan trọng nhất?

Tầm quan trọng Hoạt động

Phác thảo, bố trí và chỉ định các thiết bị, bộ phận và thiết bị kỹ thuật - Cung cấp tài liệu, hướng dẫn chi tiết, bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật để cho người khác biết về cách các thiết bị, bộ phận, thiết bị hoặc cấu trúc được chế tạo, xây dựng, lắp ráp, sửa đổi, bảo trì hoặc sử dụng

Tương tác với máy tính - Sử dụng máy tính và hệ thống máy tính (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) để lập trình, viết phần mềm, thiết lập chức năng, nhập dữ liệu hoặc xử lý thông tin.

Nhận thông tin - Quan sát, nhận và nếu không có được thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan.

Giao tiếp với Người giám sát, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới - Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc trực tiếp.

Suy nghĩ sáng tạo - Phát triển, thiết kế hoặc tạo các ứng dụng, ý tưởng, mối quan hệ, hệ thống hoặc sản phẩm mới, bao gồm cả những đóng góp nghệ thuật.

Cập nhật và sử dụng kiến thức liên quan - Luôn cập nhật về mặt kỹ thuật và áp dụng kiến thức mới vào công việc của bạn.

Tổ chức, lập kế hoạch và ưu tiên công việc - Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, sắp xếp và hoàn thành công việc của bạn.

Ra quyết định và giải quyết vấn đề - Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân - Phát triển mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với những người khác và duy trì chúng theo thời gian.

Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức - Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức cho khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua điện thoại hoặc e-mail.

Phân tích dữ liệu hoặc thông tin - Xác định các nguyên tắc cơ bản, lý do hoặc sự kiện thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.

Xử lý thông tin - Biên dịch, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm toán hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.

Bán hoặc gây ảnh hưởng đến người khác - Thuyết phục người khác mua hàng hóa / hàng hóa hoặc thay đổi suy nghĩ hoặc hành động của họ.

Điều khiển máy móc và quy trình - Sử dụng cơ chế điều khiển hoặc hoạt động thể chất trực tiếp để vận hành máy móc hoặc quy trình (không bao gồm máy tính hoặc phương tiện).

Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu - Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc các vấn đề hoặc khuyết tật khác.

Ước tính Đặc tính Định lượng của Sản phẩm, Sự kiện hoặc Thông tin - Ước tính kích thước, khoảng cách và số lượng; hoặc xác định thời gian, chi phí, tài nguyên hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện một hoạt động công việc.

Đánh giá thông tin để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn - Sử dụng thông tin liên quan và phán quyết riêng lẻ để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.

Tài liệu / Ghi thông tin - Nhập, sao chép, ghi, lưu trữ hoặc duy trì thông tin ở dạng viết hoặc điện tử / từ tính.

Giải thích ý nghĩa của thông tin cho người khác - Dịch hoặc giải thích ý nghĩa của thông tin và cách sử dụng thông tin đó.

Cung cấp tư vấn và tư vấn cho người khác - Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho ban quản lý hoặc các nhóm khác về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật, hệ thống hoặc quy trình.

Phát triển mục tiêu và chiến lược - Thiết lập các mục tiêu tầm xa và chỉ định các chiến lược và hành động để đạt được chúng.

Xác định đối tượng, hành động và sự kiện - Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc tương đồng và phát hiện các thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.

Giám sát các quy trình, tài liệu hoặc môi trường xung quanh - Theo dõi và xem xét thông tin từ các tài liệu, sự kiện hoặc môi trường để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề.

Lập kế hoạch Công việc và Hoạt động - Lên lịch các sự kiện, chương trình và hoạt động, cũng như công việc của người khác.

Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo động lực cho cấp dưới - Cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện và hiệu suất giám sát.

Phát triển và xây dựng đội ngũ - Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Huấn luyện và Phát triển Người khác - Xác định nhu cầu phát triển của người khác và huấn luyện, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác cải thiện kiến thức hoặc kỹ năng của họ.

Phối hợp công việc và hoạt động của người khác - Bắt các thành viên của một nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Giải quyết xung đột và đàm phán với người khác - Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết các khiếu nại và xung đột hoặc thương lượng với người khác.

Đào tạo và Dạy người khác - Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

Thực hiện các hoạt động hành chính - Thực hiện các nhiệm vụ hành chính hàng ngày như duy trì các tệp thông tin và xử lý giấy tờ.

What skills are required for Mechatronics Engineers?

ImportanceSkills
Judgment and Decision Making - Considering the relative costs and benefits of potential actions to choose the most appropriate one.
Active Listening - Giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting at inappropriate times.
Complex Problem Solving - Identifying complex problems and reviewing related information to develop and evaluate options and implement solutions.
Writing - Communicating effectively in writing as appropriate for the needs of the audience.
Speaking - Talking to others to convey information effectively.
Critical Thinking - Using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems.
Reading Comprehension - Understanding written sentences and paragraphs in work related documents.
Systems Evaluation - Identifying measures or indicators of system performance and the actions needed to improve or correct performance, relative to the goals of the system.
Active Learning - Understanding the implications of new information for both current and future problem-solving and decision-making.
Mathematics - Using mathematics to solve problems.
Monitoring - Monitoring/Assessing performance of yourself, other individuals, or organizations to make improvements or take corrective action.
Time Management - Managing one's own time and the time of others.
Systems Analysis - Determining how a system should work and how changes in conditions, operations, and the environment will affect outcomes.
Quality Control Analysis - Conducting tests and inspections of products, services, or processes to evaluate quality or performance.
Operation Monitoring - Watching gauges, dials, or other indicators to make sure a machine is working properly.
Coordination - Adjusting actions in relation to others' actions.
Persuasion - Persuading others to change their minds or behavior.
Instructing - Teaching others how to do something.
Operations Analysis - Analyzing needs and product requirements to create a design.
Technology Design - Generating or adapting equipment and technology to serve user needs.
Negotiation - Bringing others together and trying to reconcile differences.
Learning Strategies - Selecting and using training/instructional methods and procedures appropriate for the situation when learning or teaching new things.
Science - Using scientific rules and methods to solve problems.
Management of Personnel Resources - Motivating, developing, and directing people as they work, identifying the best people for the job.
Social Perceptiveness - Being aware of others' reactions and understanding why they react as they do.
Operation and Control - Controlling operations of equipment or systems.
Service Orientation - Actively looking for ways to help people.

What knowledge is needed to be a Mechatronics Engineer?

ImportanceKnowledge
Engineering and Technology - Knowledge of the practical application of engineering science and technology. This includes applying principles, techniques, procedures, and equipment to the design and production of various goods and services.
Design - Knowledge of design techniques, tools, and principles involved in production of precision technical plans, blueprints, drawings, and models.
Mechanical - Knowledge of machines and tools, including their designs, uses, repair, and maintenance.
Computers and Electronics - Knowledge of circuit boards, processors, chips, electronic equipment, and computer hardware and software, including applications and programming.
Mathematics - Knowledge of arithmetic, algebra, geometry, calculus, statistics, and their applications.
Production and Processing - Knowledge of raw materials, production processes, quality control, costs, and other techniques for maximizing the effective manufacture and distribution of goods.
Physics - Knowledge and prediction of physical principles, laws, their interrelationships, and applications to understanding fluid, material, and atmospheric dynamics, and mechanical, electrical, atomic and sub- atomic structures and processes.
English Language - Knowledge of the structure and content of the English language including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar.
Administration and Management - Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, human resources modeling, leadership technique, production methods, and coordination of people and resources.
Customer and Personal Service - Knowledge of principles and processes for providing customer and personal services. This includes customer needs assessment, meeting quality standards for services, and evaluation of customer satisfaction.
Chemistry - Knowledge of the chemical composition, structure, and properties of substances and of the chemical processes and transformations that they undergo. This includes uses of chemicals and their interactions, danger signs, production techniques, and disposal methods.
Sales and Marketing - Knowledge of principles and methods for showing, promoting, and selling products or services. This includes marketing strategy and tactics, product demonstration, sales techniques, and sales control systems.

Work Styles

ImportanceStyles
Innovation - Job requires creativity and alternative thinking to develop new ideas for and answers to work-related problems.
Analytical Thinking - Job requires analyzing information and using logic to address work-related issues and problems.
Initiative - Job requires a willingness to take on responsibilities and challenges.
Attention to Detail - Job requires being careful about detail and thorough in completing work tasks.
Persistence - Job requires persistence in the face of obstacles.
Integrity - Job requires being honest and ethical.
Dependability - Job requires being reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations.
Cooperation - Job requires being pleasant with others on the job and displaying a good-natured, cooperative attitude.
Self Control - Job requires maintaining composure, keeping emotions in check, controlling anger, and avoiding aggressive behavior, even in very difficult situations.
Adaptability/Flexibility - Job requires being open to change (positive or negative) and to considerable variety in the workplace.
Stress Tolerance - Job requires accepting criticism and dealing calmly and effectively with high stress situations.
Achievement/Effort - Job requires establishing and maintaining personally challenging achievement goals and exerting effort toward mastering tasks.
Leadership - Job requires a willingness to lead, take charge, and offer opinions and direction.
Independence - Job requires developing one's own ways of doing things, guiding oneself with little or no supervision, and depending on oneself to get things done.
Concern for Others - Job requires being sensitive to others' needs and feelings and being understanding and helpful on the job.

'Bachelor's Degree' thường được cần đến trong công việc này

*Nguồn: Cục thống kê về lao động Mỹ (www.bls.gov)