Kỹ sư hàng hải - Marine Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập trung bình năm Thu nhập trung bình hàng giờ Tổng số lao động
$99,860 $48.01* 8,120

Thiết kế, phát triển và chịu trách nhiệm lắp đặt máy móc tàu thủy và các thiết bị liên quan bao gồm máy đẩy và hệ thống cung cấp điện.

 • Chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật để sử dụng bởi kỹ thuật, quản lý hoặc nhân viên bán hàng.
 • Đánh giá hoạt động của thiết bị hàng hải trong quá trình thử nghiệm chấp nhận và du lịch trên biển.
 • Kiểm tra thiết bị và máy móc hàng hải để đưa ra yêu cầu công việc và thông số kỹ thuật công việc.
 • Chuẩn bị kế hoạch, dự toán, thiết kế và tiến độ xây dựng, và thông số kỹ thuật hợp đồng, bao gồm bất kỳ điều khoản đặc biệt.
 • Chuẩn bị, hoặc chỉ đạo việc chuẩn bị, bố trí sản phẩm hoặc hệ thống và bản vẽ chi tiết và sơ đồ.
 • Phân tích dữ liệu để xác định tính khả thi của các đề xuất sản phẩm.
 • Trao đổi với nhân viên nghiên cứu để làm rõ hoặc giải quyết các vấn đề và phát triển hoặc sửa đổi thiết kế.
 • Điều tra và quan sát các thử nghiệm trên máy móc và thiết bị để tuân thủ các tiêu chuẩn.
 • Duy trì liên lạc với và lập báo cáo cho các nhà thầu và khách hàng để đảm bảo hoàn thành công việc với chi phí tối thiểu.
 • Thiết kế và giám sát thử nghiệm, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị và thiết bị hàng hải.
 • Tiến hành nghiên cứu phân tích, môi trường, vận hành hoặc hiệu suất để phát triển thiết kế cho các sản phẩm, như động cơ hàng hải, thiết bị và cấu trúc.
 • Xác định các điều kiện theo đó các thử nghiệm sẽ được tiến hành, cũng như các trình tự và giai đoạn của các hoạt động thử nghiệm.
 • Tiến hành kiểm tra môi trường, vận hành hoặc hiệu suất trên máy móc và thiết bị hàng hải.
 • Phối hợp các hoạt động với các cơ quan quản lý để đảm bảo sửa chữa và thay đổi với chi phí tối thiểu, phù hợp với an toàn.
 • Duy trì và phối hợp sửa chữa máy móc và thiết bị hàng hải để lắp đặt trên tàu.
 • Duy trì hồ sơ của các hoạt động của bộ phận kỹ thuật, bao gồm hồ sơ chi phí và chi tiết về bảo trì và sửa chữa thiết bị.
 • Thực hiện các hoạt động giám sát để đảm bảo tàu tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế đối với thiết bị cứu sinh và phòng ngừa ô nhiễm.
 • Xem xét các yêu cầu công việc và so sánh chúng với các công việc trước đó đã hoàn thành trên tàu để đảm bảo rằng chi phí hợp lý về mặt kinh tế.
 • Giám sát các kỹ sư và thành viên phi hành đoàn khác và đào tạo họ cho các nhiệm vụ thường xuyên và khẩn cấp.
 • Mua vật liệu cần thiết để sửa chữa thiết bị và máy móc hàng hải.
 • Đóng vai trò liên lạc giữa thuyền trưởng và nhân viên bờ để đảm bảo lịch trình và ngân sách được duy trì và tàu được vận hành an toàn và hiệu quả.
 • Kiểm tra, kiểm tra và duy trì các điều khiển tự động và hệ thống báo động.
 • Lịch trình đại tu máy và phục vụ các hệ thống điện, sưởi ấm, thông gió, điện lạnh, nước và nước thải.

Những hoạt động công việc nào là quan trọng nhất?

Tầm quan trọng Hoạt động

Đánh giá thông tin để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn - Sử dụng thông tin liên quan và phán quyết riêng lẻ để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.

Ra quyết định và giải quyết vấn đề - Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.

Nhận thông tin - Quan sát, nhận và nếu không có được thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan.

Giao tiếp với Người giám sát, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới - Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc trực tiếp.

Cập nhật và sử dụng kiến thức liên quan - Luôn cập nhật về mặt kỹ thuật và áp dụng kiến thức mới vào công việc của bạn.

Phác thảo, bố trí và chỉ định các thiết bị, bộ phận và thiết bị kỹ thuật - Cung cấp tài liệu, hướng dẫn chi tiết, bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật để cho người khác biết về cách các thiết bị, bộ phận, thiết bị hoặc cấu trúc được chế tạo, xây dựng, lắp ráp, sửa đổi, bảo trì hoặc sử dụng

Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức - Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức cho khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua điện thoại hoặc e-mail.

Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu - Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc các vấn đề hoặc khuyết tật khác.

Phân tích dữ liệu hoặc thông tin - Xác định các nguyên tắc cơ bản, lý do hoặc sự kiện thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.

Xác định đối tượng, hành động và sự kiện - Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc tương đồng và phát hiện các thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.

Giải thích ý nghĩa của thông tin cho người khác - Dịch hoặc giải thích ý nghĩa của thông tin và cách sử dụng thông tin đó.

Tương tác với máy tính - Sử dụng máy tính và hệ thống máy tính (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) để lập trình, viết phần mềm, thiết lập chức năng, nhập dữ liệu hoặc xử lý thông tin.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân - Phát triển mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với những người khác và duy trì chúng theo thời gian.

Giám sát các quy trình, tài liệu hoặc môi trường xung quanh - Theo dõi và xem xét thông tin từ các tài liệu, sự kiện hoặc môi trường để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề.

Suy nghĩ sáng tạo - Phát triển, thiết kế hoặc tạo các ứng dụng, ý tưởng, mối quan hệ, hệ thống hoặc sản phẩm mới, bao gồm cả những đóng góp nghệ thuật.

Xử lý thông tin - Biên dịch, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm toán hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.

Đánh giá phẩm chất của sự vật, dịch vụ hoặc con người - Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của sự vật hoặc con người.

Tổ chức, lập kế hoạch và ưu tiên công việc - Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, sắp xếp và hoàn thành công việc của bạn.

Tài liệu / Ghi thông tin - Nhập, sao chép, ghi, lưu trữ hoặc duy trì thông tin ở dạng viết hoặc điện tử / từ tính.

Cung cấp tư vấn và tư vấn cho người khác - Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho ban quản lý hoặc các nhóm khác về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật, hệ thống hoặc quy trình.

Lập kế hoạch Công việc và Hoạt động - Lên lịch các sự kiện, chương trình và hoạt động, cũng như công việc của người khác.

Ước tính Đặc tính Định lượng của Sản phẩm, Sự kiện hoặc Thông tin - Ước tính kích thước, khoảng cách và số lượng; hoặc xác định thời gian, chi phí, tài nguyên hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện một hoạt động công việc.

Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo động lực cho cấp dưới - Cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện và hiệu suất giám sát.

Phối hợp công việc và hoạt động của người khác - Bắt các thành viên của một nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát triển và xây dựng đội ngũ - Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Huấn luyện và Phát triển Người khác - Xác định nhu cầu phát triển của người khác và huấn luyện, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác cải thiện kiến thức hoặc kỹ năng của họ.

Giám sát và kiểm soát tài nguyên - Giám sát và kiểm soát tài nguyên và giám sát việc chi tiêu tiền.

Giải quyết xung đột và đàm phán với người khác - Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết các khiếu nại và xung đột hoặc thương lượng với người khác.

Sửa chữa và Bảo trì Thiết bị Cơ khí - Bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh và thử nghiệm máy móc, thiết bị, bộ phận chuyển động và thiết bị hoạt động chủ yếu dựa trên các nguyên tắc cơ học (không phải điện tử).

Đào tạo và Dạy người khác - Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

Phát triển mục tiêu và chiến lược - Thiết lập các mục tiêu tầm xa và chỉ định các chiến lược và hành động để đạt được chúng.

Thực hiện các hoạt động hành chính - Thực hiện các nhiệm vụ hành chính hàng ngày như duy trì các tệp thông tin và xử lý giấy tờ.

Điều khiển máy móc và quy trình - Sử dụng cơ chế điều khiển hoặc hoạt động thể chất trực tiếp để vận hành máy móc hoặc quy trình (không bao gồm máy tính hoặc phương tiện).

Phương tiện vận hành, Thiết bị cơ giới hoặc Thiết bị - Chạy, điều động, điều hướng hoặc lái xe hoặc thiết bị cơ giới, như xe nâng, xe chở khách, máy bay hoặc tàu nước.

Đơn vị tổ chức nhân sự - Tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn, tuyển dụng và đề bạt nhân viên trong một tổ chức.

Sửa chữa và Bảo trì Thiết bị Điện tử - Bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh, điều chỉnh, tinh chỉnh hoặc thử nghiệm máy móc, thiết bị và thiết bị hoạt động chủ yếu dựa trên các nguyên tắc điện hoặc điện tử (không phải cơ khí).

Thực hiện các hoạt động thể chất nói chung - Thực hiện các hoạt động thể chất đòi hỏi phải sử dụng đáng kể tay và chân và di chuyển toàn bộ cơ thể của bạn, chẳng hạn như leo trèo, nâng, giữ thăng bằng, đi bộ, khom lưng và xử lý các vật liệu.

What skills are required for Marine Engineers?

ImportanceSkills
Critical Thinking - Using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems.
Reading Comprehension - Understanding written sentences and paragraphs in work related documents.
Active Listening - Giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting at inappropriate times.
Speaking - Talking to others to convey information effectively.
Complex Problem Solving - Identifying complex problems and reviewing related information to develop and evaluate options and implement solutions.
Judgment and Decision Making - Considering the relative costs and benefits of potential actions to choose the most appropriate one.
Science - Using scientific rules and methods to solve problems.
Monitoring - Monitoring/Assessing performance of yourself, other individuals, or organizations to make improvements or take corrective action.
Writing - Communicating effectively in writing as appropriate for the needs of the audience.
Operations Analysis - Analyzing needs and product requirements to create a design.
Operation Monitoring - Watching gauges, dials, or other indicators to make sure a machine is working properly.
Mathematics - Using mathematics to solve problems.
Systems Analysis - Determining how a system should work and how changes in conditions, operations, and the environment will affect outcomes.
Time Management - Managing one's own time and the time of others.
Quality Control Analysis - Conducting tests and inspections of products, services, or processes to evaluate quality or performance.
Management of Personnel Resources - Motivating, developing, and directing people as they work, identifying the best people for the job.
Active Learning - Understanding the implications of new information for both current and future problem-solving and decision-making.
Coordination - Adjusting actions in relation to others' actions.
Systems Evaluation - Identifying measures or indicators of system performance and the actions needed to improve or correct performance, relative to the goals of the system.
Troubleshooting - Determining causes of operating errors and deciding what to do about it.
Management of Material Resources - Obtaining and seeing to the appropriate use of equipment, facilities, and materials needed to do certain work.
Instructing - Teaching others how to do something.
Learning Strategies - Selecting and using training/instructional methods and procedures appropriate for the situation when learning or teaching new things.
Social Perceptiveness - Being aware of others' reactions and understanding why they react as they do.
Persuasion - Persuading others to change their minds or behavior.
Negotiation - Bringing others together and trying to reconcile differences.
Management of Financial Resources - Determining how money will be spent to get the work done, and accounting for these expenditures.
Service Orientation - Actively looking for ways to help people.
Technology Design - Generating or adapting equipment and technology to serve user needs.
Operation and Control - Controlling operations of equipment or systems.

What knowledge is needed to be a Marine Engineer?

ImportanceKnowledge
Mechanical - Knowledge of machines and tools, including their designs, uses, repair, and maintenance.
Engineering and Technology - Knowledge of the practical application of engineering science and technology. This includes applying principles, techniques, procedures, and equipment to the design and production of various goods and services.
Mathematics - Knowledge of arithmetic, algebra, geometry, calculus, statistics, and their applications.
Physics - Knowledge and prediction of physical principles, laws, their interrelationships, and applications to understanding fluid, material, and atmospheric dynamics, and mechanical, electrical, atomic and sub- atomic structures and processes.
Design - Knowledge of design techniques, tools, and principles involved in production of precision technical plans, blueprints, drawings, and models.
English Language - Knowledge of the structure and content of the English language including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar.
Transportation - Knowledge of principles and methods for moving people or goods by air, rail, sea, or road, including the relative costs and benefits.
Public Safety and Security - Knowledge of relevant equipment, policies, procedures, and strategies to promote effective local, state, or national security operations for the protection of people, data, property, and institutions.
Administration and Management - Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, human resources modeling, leadership technique, production methods, and coordination of people and resources.
Chemistry - Knowledge of the chemical composition, structure, and properties of substances and of the chemical processes and transformations that they undergo. This includes uses of chemicals and their interactions, danger signs, production techniques, and disposal methods.
Customer and Personal Service - Knowledge of principles and processes for providing customer and personal services. This includes customer needs assessment, meeting quality standards for services, and evaluation of customer satisfaction.
Production and Processing - Knowledge of raw materials, production processes, quality control, costs, and other techniques for maximizing the effective manufacture and distribution of goods.
Economics and Accounting - Knowledge of economic and accounting principles and practices, the financial markets, banking and the analysis and reporting of financial data.
Law and Government - Knowledge of laws, legal codes, court procedures, precedents, government regulations, executive orders, agency rules, and the democratic political process.
Computers and Electronics - Knowledge of circuit boards, processors, chips, electronic equipment, and computer hardware and software, including applications and programming.
Building and Construction - Knowledge of materials, methods, and the tools involved in the construction or repair of houses, buildings, or other structures such as highways and roads.
Clerical - Knowledge of administrative and clerical procedures and systems such as word processing, managing files and records, stenography and transcription, designing forms, and other office procedures and terminology.
Education and Training - Knowledge of principles and methods for curriculum and training design, teaching and instruction for individuals and groups, and the measurement of training effects.
Personnel and Human Resources - Knowledge of principles and procedures for personnel recruitment, selection, training, compensation and benefits, labor relations and negotiation, and personnel information systems.

Work Styles

ImportanceStyles
Attention to Detail - Job requires being careful about detail and thorough in completing work tasks.
Integrity - Job requires being honest and ethical.
Dependability - Job requires being reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations.
Initiative - Job requires a willingness to take on responsibilities and challenges.
Analytical Thinking - Job requires analyzing information and using logic to address work-related issues and problems.
Persistence - Job requires persistence in the face of obstacles.
Cooperation - Job requires being pleasant with others on the job and displaying a good-natured, cooperative attitude.
Stress Tolerance - Job requires accepting criticism and dealing calmly and effectively with high stress situations.
Achievement/Effort - Job requires establishing and maintaining personally challenging achievement goals and exerting effort toward mastering tasks.
Leadership - Job requires a willingness to lead, take charge, and offer opinions and direction.
Independence - Job requires developing one's own ways of doing things, guiding oneself with little or no supervision, and depending on oneself to get things done.
Self Control - Job requires maintaining composure, keeping emotions in check, controlling anger, and avoiding aggressive behavior, even in very difficult situations.
Innovation - Job requires creativity and alternative thinking to develop new ideas for and answers to work-related problems.
Adaptability/Flexibility - Job requires being open to change (positive or negative) and to considerable variety in the workplace.
Concern for Others - Job requires being sensitive to others' needs and feelings and being understanding and helpful on the job.
Social Orientation - Job requires preferring to work with others rather than alone, and being personally connected with others on the job.

'Bachelor's Degree' thường được cần đến trong công việc này

*Nguồn: Cục thống kê về lao động Mỹ (www.bls.gov)