Kỹ sư nhà máy - Manufacturing Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập trung bình năm Thu nhập trung bình hàng giờ Tổng số lao động
$99,250 $47.72* 123,390

Thiết kế, tích hợp hoặc cải thiện hệ thống sản xuất hoặc các quy trình liên quan. Có thể làm việc với các nhà thiết kế thương mại hoặc công nghiệp để tinh chỉnh thiết kế sản phẩm để tăng khả năng sản xuất và giảm chi phí.

 • Áp dụng các phương pháp cải tiến liên tục như sản xuất tinh gọn để nâng cao chất lượng sản xuất, độ tin cậy hoặc hiệu quả chi phí.
 • Truyền đạt khả năng sản xuất, lịch trình sản xuất hoặc thông tin khác để tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất.
 • Thiết kế phương pháp thử nghiệm và thử nghiệm thành phẩm hoặc khả năng xử lý để thiết lập các tiêu chuẩn hoặc xác nhận các yêu cầu quy trình.
 • Xác định nguyên nhân gốc rễ của sự thất bại bằng phương pháp thống kê và khuyến nghị thay đổi trong thiết kế, dung sai hoặc phương pháp xử lý.
 • Xác định các cơ hội hoặc thực hiện các thay đổi để cải thiện sản phẩm hoặc giảm chi phí bằng cách sử dụng kiến thức về quy trình chế tạo, dụng cụ và thiết bị sản xuất, phương pháp lắp ráp, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hoặc thiết kế sản phẩm, vật liệu và các bộ phận.
 • Kết hợp các phương pháp và quy trình mới để cải thiện các hoạt động hiện có.
 • Cung cấp chuyên môn kỹ thuật hoặc hỗ trợ liên quan đến sản xuất.
 • Mua thiết bị, vật liệu, hoặc các bộ phận.
 • Đọc tài liệu hiện tại, nói chuyện với các đồng nghiệp, tham gia các chương trình giáo dục, tham dự các cuộc họp, tham dự hội thảo hoặc tham gia vào các tổ chức hoặc hội nghị chuyên nghiệp để theo kịp sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất.
 • Đào tạo nhân viên sản xuất theo phương pháp mới hoặc hiện có.
 • Khắc phục sự cố sản phẩm mới hoặc hiện có liên quan đến thiết kế, vật liệu hoặc quy trình.
 • Thiết kế bố trí thiết bị hoặc không gian làm việc để đạt được hiệu quả tối đa.
 • Thiết kế, cài đặt hoặc khắc phục sự cố thiết bị sản xuất.
 • Ước tính chi phí, thời gian sản xuất hoặc yêu cầu nhân sự cho các thiết kế mới.
 • Điều tra hoặc giải quyết các vấn đề vận hành, chẳng hạn như phương sai sử dụng vật liệu hoặc tắc nghẽn.
 • Đánh giá sản phẩm sản xuất theo thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
 • Chuẩn bị tài liệu cho các quy trình sản xuất mới hoặc quy trình kỹ thuật.
 • Chuẩn bị các báo cáo tóm tắt thông tin hoặc xu hướng liên quan đến hiệu suất sản xuất.
 • Xem xét thiết kế sản phẩm cho khả năng sản xuất hoặc hoàn thành.
 • Giám sát kỹ thuật viên, kỹ thuật viên, nhà phân tích, nhân viên hành chính hoặc kỹ sư khác.

Những hoạt động công việc nào là quan trọng nhất?

Tầm quan trọng Hoạt động

Tương tác với máy tính - Sử dụng máy tính và hệ thống máy tính (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) để lập trình, viết phần mềm, thiết lập chức năng, nhập dữ liệu hoặc xử lý thông tin.

Ra quyết định và giải quyết vấn đề - Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.

Nhận thông tin - Quan sát, nhận và nếu không có được thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan.

Phân tích dữ liệu hoặc thông tin - Xác định các nguyên tắc cơ bản, lý do hoặc sự kiện thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.

Tổ chức, lập kế hoạch và ưu tiên công việc - Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, sắp xếp và hoàn thành công việc của bạn.

Giám sát các quy trình, tài liệu hoặc môi trường xung quanh - Theo dõi và xem xét thông tin từ các tài liệu, sự kiện hoặc môi trường để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề.

Suy nghĩ sáng tạo - Phát triển, thiết kế hoặc tạo các ứng dụng, ý tưởng, mối quan hệ, hệ thống hoặc sản phẩm mới, bao gồm cả những đóng góp nghệ thuật.

Giao tiếp với Người giám sát, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới - Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc trực tiếp.

Phác thảo, bố trí và chỉ định các thiết bị, bộ phận và thiết bị kỹ thuật - Cung cấp tài liệu, hướng dẫn chi tiết, bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật để cho người khác biết về cách các thiết bị, bộ phận, thiết bị hoặc cấu trúc được chế tạo, xây dựng, lắp ráp, sửa đổi, bảo trì hoặc sử dụng

Cập nhật và sử dụng kiến thức liên quan - Luôn cập nhật về mặt kỹ thuật và áp dụng kiến thức mới vào công việc của bạn.

Xác định đối tượng, hành động và sự kiện - Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc tương đồng và phát hiện các thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.

Ước tính Đặc tính Định lượng của Sản phẩm, Sự kiện hoặc Thông tin - Ước tính kích thước, khoảng cách và số lượng; hoặc xác định thời gian, chi phí, tài nguyên hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện một hoạt động công việc.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân - Phát triển mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với những người khác và duy trì chúng theo thời gian.

Đánh giá phẩm chất của sự vật, dịch vụ hoặc con người - Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của sự vật hoặc con người.

Lập kế hoạch Công việc và Hoạt động - Lên lịch các sự kiện, chương trình và hoạt động, cũng như công việc của người khác.

Xử lý thông tin - Biên dịch, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm toán hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.

Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu - Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu để xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc các vấn đề hoặc khuyết tật khác.

Phát triển và xây dựng đội ngũ - Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Tài liệu / Ghi thông tin - Nhập, sao chép, ghi, lưu trữ hoặc duy trì thông tin ở dạng viết hoặc điện tử / từ tính.

Phát triển mục tiêu và chiến lược - Thiết lập các mục tiêu tầm xa và chỉ định các chiến lược và hành động để đạt được chúng.

Đánh giá thông tin để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn - Sử dụng thông tin liên quan và phán quyết riêng lẻ để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật pháp, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không.

Giải thích ý nghĩa của thông tin cho người khác - Dịch hoặc giải thích ý nghĩa của thông tin và cách sử dụng thông tin đó.

Điều khiển máy móc và quy trình - Sử dụng cơ chế điều khiển hoặc hoạt động thể chất trực tiếp để vận hành máy móc hoặc quy trình (không bao gồm máy tính hoặc phương tiện).

Phối hợp công việc và hoạt động của người khác - Bắt các thành viên của một nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Cung cấp tư vấn và tư vấn cho người khác - Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho ban quản lý hoặc các nhóm khác về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật, hệ thống hoặc quy trình.

Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức - Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức cho khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua điện thoại hoặc e-mail.

Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo động lực cho cấp dưới - Cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện và hiệu suất giám sát.

Đào tạo và Dạy người khác - Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

Giám sát và kiểm soát tài nguyên - Giám sát và kiểm soát tài nguyên và giám sát việc chi tiêu tiền.

Huấn luyện và Phát triển Người khác - Xác định nhu cầu phát triển của người khác và huấn luyện, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác cải thiện kiến thức hoặc kỹ năng của họ.

Bán hoặc gây ảnh hưởng đến người khác - Thuyết phục người khác mua hàng hóa / hàng hóa hoặc thay đổi suy nghĩ hoặc hành động của họ.

Giải quyết xung đột và đàm phán với người khác - Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết các khiếu nại và xung đột hoặc thương lượng với người khác.

Thực hiện các hoạt động hành chính - Thực hiện các nhiệm vụ hành chính hàng ngày như duy trì các tệp thông tin và xử lý giấy tờ.

Sửa chữa và Bảo trì Thiết bị Điện tử - Bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh, điều chỉnh, tinh chỉnh hoặc thử nghiệm máy móc, thiết bị và thiết bị hoạt động chủ yếu dựa trên các nguyên tắc điện hoặc điện tử (không phải cơ khí).

Sửa chữa và Bảo trì Thiết bị Cơ khí - Bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh và thử nghiệm máy móc, thiết bị, bộ phận chuyển động và thiết bị hoạt động chủ yếu dựa trên các nguyên tắc cơ học (không phải điện tử).

Thực hiện các hoạt động thể chất nói chung - Thực hiện các hoạt động thể chất đòi hỏi phải sử dụng đáng kể tay và chân và di chuyển toàn bộ cơ thể của bạn, chẳng hạn như leo trèo, nâng, giữ thăng bằng, đi bộ, khom lưng và xử lý các vật liệu.

Xử lý và di chuyển đối tượng - Sử dụng tay và cánh tay trong việc xử lý, cài đặt, định vị và di chuyển vật liệu và thao tác với mọi thứ.

Hỗ trợ và quan tâm đến người khác - Cung cấp hỗ trợ cá nhân, chăm sóc y tế, hỗ trợ cảm xúc hoặc chăm sóc cá nhân khác cho đồng nghiệp như đồng nghiệp, khách hàng hoặc bệnh nhân.

What skills are required for Manufacturing Engineers?

ImportanceSkills
Active Listening - Giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting at inappropriate times.
Speaking - Talking to others to convey information effectively.
Complex Problem Solving - Identifying complex problems and reviewing related information to develop and evaluate options and implement solutions.
Judgment and Decision Making - Considering the relative costs and benefits of potential actions to choose the most appropriate one.
Systems Analysis - Determining how a system should work and how changes in conditions, operations, and the environment will affect outcomes.
Reading Comprehension - Understanding written sentences and paragraphs in work related documents.
Systems Evaluation - Identifying measures or indicators of system performance and the actions needed to improve or correct performance, relative to the goals of the system.
Time Management - Managing one's own time and the time of others.
Technology Design - Generating or adapting equipment and technology to serve user needs.
Mathematics - Using mathematics to solve problems.
Writing - Communicating effectively in writing as appropriate for the needs of the audience.
Critical Thinking - Using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems.
Active Learning - Understanding the implications of new information for both current and future problem-solving and decision-making.
Monitoring - Monitoring/Assessing performance of yourself, other individuals, or organizations to make improvements or take corrective action.
Operation Monitoring - Watching gauges, dials, or other indicators to make sure a machine is working properly.
Troubleshooting - Determining causes of operating errors and deciding what to do about it.
Quality Control Analysis - Conducting tests and inspections of products, services, or processes to evaluate quality or performance.
Coordination - Adjusting actions in relation to others' actions.
Management of Personnel Resources - Motivating, developing, and directing people as they work, identifying the best people for the job.
Equipment Selection - Determining the kind of tools and equipment needed to do a job.
Operations Analysis - Analyzing needs and product requirements to create a design.
Social Perceptiveness - Being aware of others' reactions and understanding why they react as they do.
Learning Strategies - Selecting and using training/instructional methods and procedures appropriate for the situation when learning or teaching new things.
Instructing - Teaching others how to do something.
Management of Financial Resources - Determining how money will be spent to get the work done, and accounting for these expenditures.
Management of Material Resources - Obtaining and seeing to the appropriate use of equipment, facilities, and materials needed to do certain work.
Operation and Control - Controlling operations of equipment or systems.
Persuasion - Persuading others to change their minds or behavior.
Science - Using scientific rules and methods to solve problems.
Negotiation - Bringing others together and trying to reconcile differences.
Service Orientation - Actively looking for ways to help people.
Repairing - Repairing machines or systems using the needed tools.
Equipment Maintenance - Performing routine maintenance on equipment and determining when and what kind of maintenance is needed.
Installation - Installing equipment, machines, wiring, or programs to meet specifications.

What knowledge is needed to be a Manufacturing Engineer?

ImportanceKnowledge
Engineering and Technology - Knowledge of the practical application of engineering science and technology. This includes applying principles, techniques, procedures, and equipment to the design and production of various goods and services.
Production and Processing - Knowledge of raw materials, production processes, quality control, costs, and other techniques for maximizing the effective manufacture and distribution of goods.
Design - Knowledge of design techniques, tools, and principles involved in production of precision technical plans, blueprints, drawings, and models.
Mechanical - Knowledge of machines and tools, including their designs, uses, repair, and maintenance.
Mathematics - Knowledge of arithmetic, algebra, geometry, calculus, statistics, and their applications.
Computers and Electronics - Knowledge of circuit boards, processors, chips, electronic equipment, and computer hardware and software, including applications and programming.
Physics - Knowledge and prediction of physical principles, laws, their interrelationships, and applications to understanding fluid, material, and atmospheric dynamics, and mechanical, electrical, atomic and sub- atomic structures and processes.
English Language - Knowledge of the structure and content of the English language including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar.
Administration and Management - Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, human resources modeling, leadership technique, production methods, and coordination of people and resources.
Economics and Accounting - Knowledge of economic and accounting principles and practices, the financial markets, banking and the analysis and reporting of financial data.
Education and Training - Knowledge of principles and methods for curriculum and training design, teaching and instruction for individuals and groups, and the measurement of training effects.
Chemistry - Knowledge of the chemical composition, structure, and properties of substances and of the chemical processes and transformations that they undergo. This includes uses of chemicals and their interactions, danger signs, production techniques, and disposal methods.
Public Safety and Security - Knowledge of relevant equipment, policies, procedures, and strategies to promote effective local, state, or national security operations for the protection of people, data, property, and institutions.
Clerical - Knowledge of administrative and clerical procedures and systems such as word processing, managing files and records, stenography and transcription, designing forms, and other office procedures and terminology.
Customer and Personal Service - Knowledge of principles and processes for providing customer and personal services. This includes customer needs assessment, meeting quality standards for services, and evaluation of customer satisfaction.
Personnel and Human Resources - Knowledge of principles and procedures for personnel recruitment, selection, training, compensation and benefits, labor relations and negotiation, and personnel information systems.
Sales and Marketing - Knowledge of principles and methods for showing, promoting, and selling products or services. This includes marketing strategy and tactics, product demonstration, sales techniques, and sales control systems.
Communications and Media - Knowledge of media production, communication, and dissemination techniques and methods. This includes alternative ways to inform and entertain via written, oral, and visual media.
Building and Construction - Knowledge of materials, methods, and the tools involved in the construction or repair of houses, buildings, or other structures such as highways and roads.

Work Styles

ImportanceStyles
Dependability - Job requires being reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations.
Analytical Thinking - Job requires analyzing information and using logic to address work-related issues and problems.
Attention to Detail - Job requires being careful about detail and thorough in completing work tasks.
Integrity - Job requires being honest and ethical.
Initiative - Job requires a willingness to take on responsibilities and challenges.
Persistence - Job requires persistence in the face of obstacles.
Achievement/Effort - Job requires establishing and maintaining personally challenging achievement goals and exerting effort toward mastering tasks.
Innovation - Job requires creativity and alternative thinking to develop new ideas for and answers to work-related problems.
Independence - Job requires developing one's own ways of doing things, guiding oneself with little or no supervision, and depending on oneself to get things done.
Adaptability/Flexibility - Job requires being open to change (positive or negative) and to considerable variety in the workplace.
Stress Tolerance - Job requires accepting criticism and dealing calmly and effectively with high stress situations.
Cooperation - Job requires being pleasant with others on the job and displaying a good-natured, cooperative attitude.
Self Control - Job requires maintaining composure, keeping emotions in check, controlling anger, and avoiding aggressive behavior, even in very difficult situations.
Leadership - Job requires a willingness to lead, take charge, and offer opinions and direction.
Concern for Others - Job requires being sensitive to others' needs and feelings and being understanding and helpful on the job.
Social Orientation - Job requires preferring to work with others rather than alone, and being personally connected with others on the job.

'Bachelor's Degree' thường được cần đến trong công việc này

*Nguồn: Cục thống kê về lao động Mỹ (www.bls.gov)