Kỹ sư khác - Engineers, All Other

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập trung bình năm Thu nhập trung bình hàng giờ Tổng số lao động
$99,250 $47.72* 123,390

Tất cả các kỹ sư đại diện cho nghề nghiệp với một loạt các đặc điểm. Ví dụ bao gồm: Kỹ sư ứng dụng, Bioengineer, Kỹ sư y sinh, Kỹ sư thương mại, Kỹ sư tư vấn, Kỹ sư kiểm soát ăn mòn, Kỹ sư thiết kế, Kỹ sư giám đốc, Kỹ sư phân phối, Kỹ sư phân tích.

*Nguồn: Cục thống kê về lao động Mỹ (www.bls.gov)