Danh mục nhóm nghề

Hiển thị - 12 of 1051

Kiến trúc sư hàng hải - Marine Architects

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,860

Thiết kế và giám sát việc xây dựng và sửa chữa tàu biển và các công trình nổi như tàu, xà lan, tàu kéo, nạo vét, tàu ngầm, ngư lôi, phao và phao. Có thể trao đổi với các kỹ sư hàng hải.

Kỹ sư hàng hải - Marine Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,860

Thiết kế, phát triển và chịu trách nhiệm lắp đặt máy móc tàu thủy và các thiết bị liên quan bao gồm máy đẩy và hệ thống cung cấp điện.

Kỹ sư hàng hải và kiến trúc sư tàu thuyền - Marine Engineers and Naval Architects

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,860

Thiết kế, phát triển và đánh giá hoạt động của tàu biển, máy móc tàu thủy và các thiết bị liên quan, chẳng hạn như hệ thống cung cấp điện và động cơ đẩy.

Nhà quản lý xây dựng - Construction Managers

Quản lý - Management

Thu nhập bình quân $99,510

Lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc phối hợp, thường thông qua nhân viên giám sát cấp dưới, các hoạt động liên quan đến việc xây dựng và bảo trì các cấu trúc, cơ sở và hệ thống. Tham gia vào việc phát triển ý tưởng của một dự án xây dựng và giám sát tổ chức, lập kế hoạch,...

Kỹ sư hóa sinh - Biochemical Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Phát triển các sản phẩm hữu hình, hữu hình, sử dụng kiến thức về sinh học, hóa học hoặc kỹ thuật. Giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu, hệ thống hoặc quá trình tương tác với con người, thực vật, động vật, vi sinh vật hoặc vật liệu sinh học.

Kỹ sư năng lượng - Energy Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Thiết kế, phát triển hoặc đánh giá các dự án hoặc chương trình liên quan đến năng lượng để giảm chi phí năng lượng hoặc cải thiện hiệu quả năng lượng trong quá trình thiết kế, xây dựng hoặc tu sửa các giai đoạn xây dựng. Có thể chuyên về hệ thống điện; hệ thống...

Kỹ sư khác - Engineers, All Other

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Tất cả các kỹ sư đại diện cho nghề nghiệp với một loạt các đặc điểm. Ví dụ bao gồm: Kỹ sư ứng dụng, Bioengineer, Kỹ sư y sinh, Kỹ sư thương mại, Kỹ sư tư vấn, Kỹ sư kiểm soát ăn mòn, Kỹ sư thiết kế, Kỹ sư giám đốc, Kỹ sư phân phối, Kỹ sư phân tích.

Kỹ sư nhà máy - Manufacturing Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Thiết kế, tích hợp hoặc cải thiện hệ thống sản xuất hoặc các quy trình liên quan. Có thể làm việc với các nhà thiết kế thương mại hoặc công nghiệp để tinh chỉnh thiết kế sản phẩm để tăng khả năng sản xuất và giảm chi phí.

Kỹ sư cơ điện tử - Mechatronics Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Nghiên cứu, thiết kế, phát triển hoặc thử nghiệm tự động hóa, hệ thống thông minh, thiết bị thông minh hoặc điều khiển hệ thống công nghiệp.

Kỹ sư hệ thống vi mô - Microsystems Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Nghiên cứu, thiết kế, phát triển hoặc thử nghiệm các thiết bị hệ thống vi cơ điện tử (MEMS).

Kỹ sư hệ thống Nano - Nanosystems Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Thiết kế, phát triển hoặc giám sát việc sản xuất vật liệu, thiết bị hoặc hệ thống có thành phần phân tử hoặc đại phân tử độc đáo, áp dụng các nguyên tắc của vật lý nano và kỹ thuật điện, hóa học hoặc sinh học.

Kỹ sư quang học - Photonics Engineers

Kiến trúc và Kỹ thuật - Architecture and Engineering

Thu nhập bình quân $99,250

Công nghệ thiết kế chuyên về thông tin ánh sáng hoặc năng lượng ánh sáng, chẳng hạn như công nghệ quang học laser hoặc sợi.